به درامد زایی برس
ربات مستر کمیلی باتیمی ۳۰ نفره و ۸سال سابقه کاری روشی رو برای مردم قرار داده تا شما نیز مانند ما براحتی درامد کسب کنید و بعنوان شغل دوم‌و یاحتی اول با درامد بسیار بالا‌‌شروع ب فعالیت کنید. ما برای شما رباتی مانند ربات مستر کمیلی میسازیم این‌ربات دو بخش دارد بخش اول نمایندگی سطح‌الماس ک شما در این نوع ربات تمام‌ویژگی های ربات‌مادر رو دارید بجز اهدا نمایندگی ..بخش دوم نمایندگی سطح طلایی دراین مورد شما فقط بخش بازدید پست ربات مادر رو دارید و ازاین هم براحتی میتوانید کسب درامد کنید