ما در مستر کمیلی امکانی را برای دوستان ایجاد کردیم ک بتوانند براحتی مانند تیم ما کسب درامد های عالی داشته باشند.ما ساخت ربات نمایندگی را پیشنهاد میدهیم،دو نوع سطح دراین باب وجود دارد ۱_سطح الماس ۲_سطح طلایی .سطح الماس رباتی رو ب شماارائه میدهیم‌ک تمام ویژگی های ربات مادر رو داراهستش.در سطح طلایی  ما رباتی رو ارائه میدهم ک فقط قسمت بازدید پست تلگرام رو دارا هست و شما براحتی  و کمک ترین هزینه میتونید بازار یابی کنید و به درامدهای عالی برسید.حتما این مورد رو امتحان کنید اگر ایندتون براتون مهمه.

ساخت ربات نمایندگی