ممبر گروه به گروه، یعنی چه؟به طور مثال شما در زمینه ایی فعالیت دارید و یک گروه مشابه نیز در‌ ان زمینه فعالیت میکنید شما میتونید با ممبر گروه به گروه مخاطبین موردنظر را ب گروه خود منتقل کنید باقیمتی ارزان و مقرون ب صرفه با مستر کمیلی همراه باشید. چگونه ممبر گروه تلگرام را افزایش دهیم؟ روش های مختلفی برای افزایش ممبر گروه وجود دارد، این روش ها با توجه به نوع ممبر گروه شما و سلیقه ی مخاطب شما و. میتواند تغییر یابد. مثلا اگر شما مدیر یک گروه تجاری هستید میتوانید با خرید ممبر گروه تلگرام و افزایش ممبر گروه خود، از فروش بیشتر نیز لذت ببرید. همچنین با خرید ممبر گروه میتوانید به صورت هدفمند برای اعضای کانال خود افزایش ممبر داشته باشید.