اگر مقدار ویو پست هات کمه و به ویو نیاز دارید ما در مستر کمیلی ب شما ویو خودکار را پیشنهاد میکنیم،در این روش شما یک بار کانال خود را در قسمت ویو خودکار ربات مستر کمیلی ثبت کرده و مقدار ویو مورد نظر و سرعتش را تنظیم نموده..و خوبی این روش این است ک هر زمانی ک شما در کانال خود پستی می اندازید خود ربات برای شما ویو دریافت میکند. با هزینه بسیار ناچیز در حد رایگان ویو پست های خود راافزایش دهید.
همین الان وارد این ربات فوق العاده شو :
@mrkomeili_bot